SFP MODULI ETHERNET 100Mb/s , 1000 Mb/s , 10G , ATM OC3-OC48

optički LC SFP GB

GB ETHERNET SFP MODUL 1000 BASE-SX

U kombinaciji sa media konverterom omogućava
prijelaz sa UTP porta na optičku vezu
Tip optičkog vlakna - multimode.
Dužina linka: OM1 -275 metara,OM2 - 550 metara
OM3- 900 metara

GB ETHERNET SFP MODUL 1000 Base -T

Gigabitni SFP modul za povezivanje
preko UTP kabela.
Dužina linka:
UTP/STP -90 metara

GB ETHERNET SFP MODUL 1000 BASE-BX U/D

Tip optičkog vlakna - singlemode
Dužina linka:80 km
WDM 1490nm/1550nm preko jednog
optičkog vlakna

GB ETHERNET SFP MODUL 1000 BASE-ZX

Tip optičkog vlakna - singlemode
Dužina linka:70 km

100Mb SFP MODUL 100 BASE-FX

Tip optičkog vlakna - singlemode
Dužina linka:40 km

GB ETHERNET SFP CWDM MODULI

Tip optičkog vlakna - singlemode
Dužina linka:70 km
CWDM kanali (16/18) 1270nm - 1630 nm preko
jednog optičkog vlakna.
Upotrebom multiplexera i demultiplexera
postiže se veća iskoristivost optičke niti
a tim i iskoristivost samog kabelskog sustava