OPTIČKI KABELI ZA PRESPAJANJE / PATCH KABELI LC,SC,FC,E2000,ST,MU,MTRJ,VF45,FSMA ...

SVJETLOVODNI

OPTIČKI KABELI ZA PRESPAJANJE PATCH

Kabeli mogu biti terminirani slijedećim konektorima SC,LC,FC,ST,MU,E2000,DIN,FSMA, VF45,MPO,MTRJ,D4,ESCON itd. Prespojne kabele možemo napraviti prema zahtjevima vašeg projekta odnosno vašoj specifikaciji

optički patch kabeli

Kako nebi došlo do greške kod upita i narudžbi obratite posebnu pažnju kod definiranja konektora , optičkog vlakna i dužine samog kabela.Detaljnije upute.

 SC PC UPC APC

patch kabel sc sc

SC PC

OPTIČKI PATCH KABELI SC-SC

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

LC PC patch kabel lc lc  LC UPC APC

OPTIČKI KABELI LC-LC

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

FC PC patch kabel fc fc FC UPC APC

OPTIČKI PATCH KABELI FC-FC

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

 MU PC patch kabel mu mu MU APC

PRESPOJNI OPTIČKI KABELI MU/MU

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

E2000 PC patch kabel e2000 e2000 E2000 APC

OPTIČKI KABELI E2000/E2000

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

MTRJ  milti mode patch kabel mtrj mtrj MTRJ single mode

OPTIČKI KABELI MTRJ/MTRJ

Izvedba duplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

MPO MTP patch kabel mpo mpo MPO MTP multimode

OPTIČKI KABELI MPO/MPO

Izvedba ribbon multifiber/pigtail 12/24
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:FLAT
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

ST MULTI MODE patch kabel st st ST single

PRESPOJNI OPTIČKI KABELI ST/ST

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

VF45 3m volition patch kabel vf45 VF45 3m volition

OPTIČKI KABELI VF45/VF45

Izvedba duplex
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP VF45
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

HFBR pof patch kabel hfbr HFBR pof

OPTIČKI KABELI HFBR/HFBR

Izvedba duplex
Vrsta vlakna : POF
Kabel:ZIP
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

DIN SINGL patch kabel din DIN MULTI

OPTIČKI KABELI DIN/DIN 47256

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

D4 patch kabel d4 D4

OPTIČKI KABELI D4/D4

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

FSMA

patch kabel fsma fsma

SMA

OPTIČKI KABELI FSMA/FSMA

Izvedba duplex / simplex / pigtail
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO/BUFFER
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji

ESCON multi patch kabel escon escon ESCON multi mode

OPTIČKI KABELI ESCON/ESCON

Izvedba duplex
Vrsta vlakna : SM- G65XX , MM- OM1 ,OM2, OM3,OM4
Kabel:ZIP/MINI ZIP/FLAT/BO
Dužine standardno 1,2,3,5 .. ili prema specifikaciji